W sprawie tworzenia odrębnej Izraelickiej gmin...

CAHJP Code: 
HM3/1280.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie tworzenia odrębnej Izraelickiej gminy wyznaniowej w Raniżowie.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15446