Opisy miasteczek Grabowiec, Mołotków, Żuraki, S...

CAHJP Code: 
HM2/9134.4
Collection name: 
Posterunek Policji Państwowej w Staruni
Original name: 

Opisy miasteczek Grabowiec, Mołotków, Żuraki, Starunia, Hwozd pod względem terenowym, narodowościowym, politycznym, gospodarczo-ekonomicznym i oświatowym.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
25
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.176, оп.1, д.25