Korespondencja w sprawie udzielenia subwencji z...

CAHJP Code: 
HM3/939.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie udzielenia subwencji z Izraelickiego funduszu szkolnego dla Izraelickich szkół ludowych w Bolechowie, Brodach, Lwowie i Tarnopolu.

Date of item:

from: 
1911
Size: 
67
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.146, оп.24, д.15675