W sprawie fundacji Chany Goldy Porper na wybudo...

CAHJP Code: 
HM3/895.04
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie fundacji Chany Goldy Porper na wybudowanie bożnicy dla mieszkańców Pniowa.

Date of item:

from: 
1912
  -  
to: 
1936
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.1087
Site collections: