Materiały dot stowarzyszeń żydowskich w Worochc...

CAHJP Code: 
HM2/8667.3
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot stowarzyszeń żydowskich w Worochcie, Łanczynie i Nadwórnej. Wykaz założycieli "Gmilat Hesed" w Worochcie i Łanczynie.

Date of item:

from: 
1932
Size: 
65
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1104