Materiały dot. długów gmin żydowskich: Krystyno...

CAHJP Code: 
HM2/9507.1
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Krystynopol (z lat 1737, 1739 i 1755), Husiatyn (z r.1766), Sambór (z r.1763)

Date of item:

from: 
1737
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.71