W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:...

CAHJP Code: 
HM3/722.04
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych: 1. Moses Sager z synem Dawidem, Łysiec, do Ameryki; świadectwo urodzin Dawida Sagera f. Ratsprechera;2. Perla Seitel, Rosulna, do Ameryki;3. Markus Silber, Horocholin, do Niemiec; świadectwa urodzin i kwalifikacyjne; (1924)4. Dawid Silber, Horocholin, do Niemiec; świadectwo kwalifikacyjne; (1928)5. Oskar Singer, Maniawa, do Wiednia (1928), w sprawach handlowych; paszport

Date of item:

from: 
1920
Size: 
70
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.287, 288, 293-295