W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.23
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Leje Winderman z dziecmi Pinkasem, Leonom i Jkóbom Winderman z Łyscia

Date of item:

from: 
1920
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.135