W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.19
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Argentyny Aronowi Israelowi Waldmanowi z Łyścia Starego.Świadectwo urodzin.

Date of item:

from: 
1923
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.127