W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.18
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Perle Waldman z dziećmi Benjaminem, Gitlą, Kalmanem Waldman z Łyścia Starego.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.126