Korespondencja w sprawie zatwiedzenia zmian w s...

CAHJP Code: 
HM3/1413.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwiedzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie. W sprawie: Zaproszenie na posiedzenie Rady  dla omawiania zmian w statucie gminnym z wykazem nazwisk zaproszonych; Kosztorys na budowe synagogi w Tarnowie i zwrocenie do Starostwa o podniesenie datków domiestykalnych wskutek wykonczenia budowy synagogi.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1908
Size: 
153
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.499
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1413.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie. Zawieraj protokoły posiedzeń Rady wyznaniowj, dotyczących obrad i omawiania zmian w statucie z wykazem nazwisk członków zarządu i rabina Załke Kanareka, i dołączeniem statutu gminnego.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1898
Size: 
153
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.496
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1413.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej s Stojanowie. Zawierają wykaz nazwisk członków Rady gminnej i ojców rodzin żydowskich.

Date of item:

from: 
1881
  -  
to: 
1881
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.469
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zezwolenia dla Przełoż...

CAHJP Code: 
HM3/1413.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zezwolenia dla Przełożeństwa zboru izraelickiego w Sanoku na pobor opłat od koszernej rzezi bydła i drobiu wsród członków gminy żydowskiej .
W sprawie: doniesienia członków gmin żydowskich o nieprawnym poborze przez przełożeństwa wyznaniowe powiatu Sanockiego opłat od koszernej rzezi bydła i drobiu, i skargi na nadużycia z fundaszami Izraelickiego zboru w Sanoku; na nielegalne ustanowienia Pinckasa Józefa Kannera rabinem w Zagorzu; zażalenia skaranych za nieprawny pobor opłat domiestykalnych po winniku dochodzenia, przeprowadzonego przeciw Przelożonemu Sanockiemu Lejzerowi Roznerowi, i inne. Zawierają protokoły posiedzeń Rady gminnej w Sanoku, dotyczącej omawianiu proekta statutu gminnego z wykazem nazwisk radnych i rabina Nathana Jakóba Dyma.

Date of item:

from: 
1893
  -  
to: 
1908
Size: 
132
Language: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.434
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1412.20
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Bukowsko z dołączeniem protokołów posiedzeń, dotyczacych omawiania projektu statutu, z wykazem nazwisk członków Rady gminnej i rabina Majera Spiry.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1897
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.432
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderów Sanoc...

CAHJP Code: 
HM3/1412.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderów Sanockiego powiatu z dołączeniem nazwisk nauczycieli i iłości uczniów w gminach żydowskich: Sanok, Rymanów, Bukowsko, Zarszyn, Jaśliska, Nowotaniec, Tyrawa, Zagórz, Posada Olchowska.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1908
Size: 
53
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.431
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1412.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Chyrowie z dołączeniem protokołów Rady wyznaniowej, dotyczących omawiania projektu statutu w wykazem nazwisk przełożonych i rabina Pinkasa Rimalta.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1902
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.428
Site collections: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia skarg czł...

CAHJP Code: 
HM3/1412.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia skarg członków Gminy żydowskiej w Zabłociu, dotyczących wymierzonych przez Przełożeństwo izraelickiej gminy wyznaniowej datków domiestykalnych. Zawierają wykaz nazwisk członków Przełożeństwa gminnego.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1908
Size: 
69
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.198
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1411.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kopyczyncach. Zawierają protokóły posiedzeń Rady gminnej, dotyczących obrady nad statutem gminnym z wykazem nazwisk członków Przełożeństwa i rabina Rosenberga, z dołączeniem projektu statutu.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1898
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.153
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w mej...

CAHJP Code: 
HM3/1411.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w mejscowościach: Kopyczyńce, Chorostków, Husiatyn, Probużna, Suchostaw z wykazem nazwisk nauczycieli, belferów i iłości uczniów.

Date of item:

from: 
1881
  -  
to: 
1908
Size: 
69
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.149
Site collections: