Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1411.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w gminach żydowskich Grybów, Bobowa, Ciężkowice powiatu Grybowkiego z wykazem nazwisk nauczycieli, belferów i iłości uczniów.

Date of item:

from: 
1874
  -  
to: 
1908
Size: 
52
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.147
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1411.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w gminach żydowskich Gorlice, Biecz, Rzepennik powiatu Gorlickiego z wykazem nazwisk nauczycieli, belferów i iłości uczniów. Zawierają wykazy chajderów utrzymania których było wzbroniono.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1908
Size: 
85
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.146
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1411.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Rzepenniku. Zawierają protokoły posiedzeń Rady wyznaniowej, dotyczących wyrobienia statutu gminnego, z wykazem nazwisk członków Rady i rabina Arona Templera.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1899
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.133
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1411.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Gminy żydowskiej w Gorlicy, z dołączeniem protokołów posiedzeń Rady gminnej z wykazem nazwisk członków Przełożenstwa wyznaniowego i rabina Barucha Halberstama.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1897
Size: 
46
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.131
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie ustalenia granic gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie ustalenia granic gmin żydowskich Rzepennik, Gorlice i innych w powiecie Gorlickim z dołączeniem mapy powiatu Gorlickiego. Zawierają statut izraelickiej gminy wyznaniowej i wykaz ojców rodzin żydowskich w Bieczu; Wykaz ojców rodzin żydowskich w mejscowościach do gmin izraelickich powiatu Gorlickiego należących.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1890
Size: 
288
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.129
Site collections: 

Korespondencja w sprawie ustalenia granic gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie ustalenia granic gmin żydowskich Rzepennik, Gorlice i innych w powiecie Gorlickim z dołączeniem mapy powiatu Gorlickiego. Zawierają statut izraelickiej gminy wyznaniowej i wykaz ojców rodzin żydowskich w Bieczu; Wykaz ojców rodzin żydowskich w mejscowościach do gmin izraelickich powiatu Gorlickiego należących.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1890
Size: 
288
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.129
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wprowadzenia zmian do ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy żydowskiej w Podgórzu. Zawierają protokół posiedzenia komisii powołanej do ułożenia statutu gminnego z wykazem przełożonych Izraelickiej gminy wyznaniowej w Podgórzu, rownież rabina Szymona Fränkla.

Date of item:

from: 
1898
  -  
to: 
1905
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.125
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1409;.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Monasterzyskach, dotyczących podwyszenia poborów domestykalnych i taksy pogrzebowej. Zawierają przeliminarz budżetówy za 1900-02 rok, i wykaz płatników datków gminnych.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1908
Size: 
145
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.98
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia przekrocze...

CAHJP Code: 
HM3/1409.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia przekroczeń metrykalnych, dopuszczonych przez prowadzącego księgi metrykalne Gminy żydowskiej w Założcach. W sprawie: korespondencja, dotycząca odzyskania zaległości datków gminnych za lata 1882-83 z wykazem nazwisk dłużników; wykaz platników datków domiestykalnych i budżet Gminy żydowskiej w Założcach za 1887 r.

Date of item:

from: 
1882
  -  
to: 
1907
Size: 
227
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.83
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian do...

CAHJP Code: 
HM3/1408.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Gminy żydowskiej w Bochni z wykazem miasteczek i wsi obok Bochni, w których mieszkali Żydzi. Zawierają protokoły posiedzen Rady gminnej, dotyczących zmian statutu Gminy żydowskiej w Bochni.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1899
Size: 
44
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.66
Tags: 
Site collections: