אוצר הספרות/ בית אוצר הספרות

Заголовок: 
אוצר הספרות/ בית אוצר הספרות
Subtitle: 
מקדש לתורה וחכמה, אמרי בקורת ודברי שיר ומליצה
Editor/Editors: 
שאלתיאל אייזיק גרבר, משה מרגל, ראובן אשר ברודס
Publishing place: 
Jaroslau, Krakau, Przemyśl
Typography: 
Druck Zupnik, Knoller et Hammerschmidt in Przemyśl
Published from: 
1887
Published until: 
1902
Мова: 
Description: 

A literary-scholarly periodical that came out for five years as an annual publication, and was intended to appear from the sixth volume sue onwards as a monthly, but was only published once in this format. It served as a platform for essays by scores of contemporary authors, from Galicia and Europe in general, including scholars, philosophers, and writers, and also published authors’ correspondence posthumously. One of the central literary platforms of the era.

Remarks: 

בעריכת שאלתיאל אייזיק גרבר (כרכים 1—5), משה מרגל (כרך 6 חוברת ראשונה) וראובן אשר ברודס (סייע בעריכת הכרכים הראשונים), 5 כרכים שנתיים וחוברת אחת כירחון.

כותרת גרמנית: Magazin fur Hebraishe Literatur und Wissenschaft, Poesie und Belletristik 

הכרך הראשון: גרבר, שאלתיאל אייזיק (ע'), בית אוצר הספרות: מקדש לתורה ולחכמה, אמרי בקורת ודברי שיר ומליצה, שנה ראשונה, פשמישל תרמ"ז 1887.

הכרכים הבאים:

אוצר הספרות, האוצר בקרבו תורה וחכמה, דברי הימים ובקרת, מליצה ושיר, גם תולדות אנשי שם ותמונותיהם, קרקוב, שנה שניה, תרמ"ח 1888, שנה שלישית, תרמ"ט-תר"ן 1890, שנה רביעית, תרנ"ב 1892, שנה חמישית, תרנ"ו 1896; שנה שישית, חוברת א' – טבת תרס"ב 1902.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 23 ; גלבר, נתן מיכאל, תולדות התנועה הציונית בגליציה, 1875—1918, הספריה הציונית וראובן מס, ירושלים, 1958, 65; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 330—333.

Object type: 
Periodical