אוצר הספרות/ בית אוצר הספרות

כותר: 
אוצר הספרות/ בית אוצר הספרות
תת-כותר: 
מקדש לתורה וחכמה, אמרי בקורת ודברי שיר ומליצה
עורך/עורכים: 
שאלתיאל אייזיק גרבר, משה מרגל, ראובן אשר ברודס
מקום פרסום: 
ירוסלב, קרקוב, פשמישל
דפוס: 
Druck Zupnik, Knoller et Hammerschmidt in Przemyśl
הופיע משנת: 
1887
הופיע עד שנת: 
1902
שפה: 
תאור: 

כתב עת ספרותי – מחקרי, שהופיע חמש שנים כשנתון, ומהכרך השישי תוכנן להופיע בכירחון, אך במתכונת זו יצאה רק חוברת אחת. בכתב העת פרסמו חיבורים עשרות מחברים בני התקופה, מגליציה ומאירופה בכלל, ובהם חוקרים, הוגים וסופרים, וכן הובאו בו מכתבי מחברים שכבר נפטרו. מהבמות הספרותיות המרכזיות של התקופה.    

הערות: 

בעריכת שאלתיאל אייזיק גרבר (כרכים 1—5), משה מרגל (כרך 6 חוברת ראשונה) וראובן אשר ברודס (סייע בעריכת הכרכים הראשונים), 5 כרכים שנתיים וחוברת אחת כירחון.

כותרת גרמנית: Magazin fur Hebraishe Literatur und Wissenschaft, Poesie und Belletristik 

הכרך הראשון: גרבר, שאלתיאל אייזיק (ע'), בית אוצר הספרות: מקדש לתורה ולחכמה, אמרי בקורת ודברי שיר ומליצה, שנה ראשונה, פשמישל תרמ"ז 1887.

הכרכים הבאים:

אוצר הספרות, האוצר בקרבו תורה וחכמה, דברי הימים ובקרת, מליצה ושיר, גם תולדות אנשי שם ותמונותיהם, קרקוב, שנה שניה, תרמ"ח 1888, שנה שלישית, תרמ"ט-תר"ן 1890, שנה רביעית, תרנ"ב 1892, שנה חמישית, תרנ"ו 1896; שנה שישית, חוברת א' – טבת תרס"ב 1902.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 23 ; גלבר, נתן מיכאל, תולדות התנועה הציונית בגליציה, 1875—1918, הספריה הציונית וראובן מס, ירושלים, 1958, 65; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 330—333.

סוג אוביקט: 
Publication