צפרירים

Заголовок: 
צפרירים
Publisher: 
Hatchijah
Publishing place: 
Stanisławów
Typography: 
E. Salat
Published from: 
1909
Published until: 
1909
Мова: 
Description: 

A one-time literary anthology of young Hebrew writers then active in Galicia

Remarks: 

 בעריכת 'חבורת סופרים צעירים'.

התוכן: חלטניקוב, שמאי, 'העין' (1—12); לבנסרט, אברהם, שיר (13); שרפשטיין, צבי, 'מאקסים גורקי' (14—18); ברש, אשר, 'בכפר (ציור)' (19—28). 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 658.    

Object type: 
Periodical