נגה השחר/השחר

Заголовок: 
נגה השחר/השחר
Subtitle: 
ירחון מקדש לכל עניני הבחורים התלמודיים
Editor/Editors: 
ירמיהו פרנקל
Publisher: 
הסתדרות הבחורים התלמודיים 'השחר'
Publishing place: 
Rzeszów-Jaslo, Lemberg
Typography: 
E. Salat
Published from: 
1907
Published until: 
1908
Мова: 
Description: 

A religious monthly put out by the Galician association of young Talmudic scholars “Hashahar”. Two issues appeared.

Remarks: 

א', ריישה – יסלו, טבת תרס"ז, ינואר 1907 – ב', הסתדרות הבחורים התלמודיים 'השחר', דפוס א. סלט, לבוב תרס"ח 1908.

תוכן:

חוברת א':

1—2 – ועד התעמולה של חבורת 'השחר' בריישא', 'בחורים! חברים!'

3—4 – המערכת, 'תעודתנו'

4—5 – רומלד, צבי הירש, טרנוב, 'מכתב אל המו"ל'

5 – הגב"ר, 'סתו' – שיר

5—6 – מו"ל השחר, 'אחד-העם': ליובלו החמישים

6—7 – קליינמן, משה, 'הכהנים והנביאים: לרגלי יובלו של 'אחד-העם''

7 – פ. ה., 'הפרידה' – שיר

7—8 – ולקובסקי, שבח, קרקוב, 'גלגל עמנו החויר'

8—10 – צה"ר, 'חלמות-נער' (תמונה)'

10—13 – זינגרייך, יוסף מנחם, ד"ר, 'על מה אבד המזרחי?'

13—14 – עציו"ן גב"ר, ''קלסתרים': רשימות ופרצופים מאת ישראל בריסטיגער. הוצאת גרשם באדר. תרס"ו. בדפוס א. ה. זופניק דראהביטש'

14—15 – 'מחיי הבחורים (קרוספודנציות)': כולל רשימות מריישא (ק)', טרנוב (אברהם כהנא), יסלו (חבר) (14), דמביצה (יצחק לופבן) (14—15) וז'ולינה (אברהם נייס) (15).

15—16 – 'קרוניקה כללית'

16 – 'קרן העתון'

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 736; סמט, 285.  

Object type: 
Periodical