בכורים

Заголовок: 
בכורים
Subtitle: 
בכורים לשנת ה'תרכ"ה [2 – ה'תרכ"ו] עם הלוח לשנה ההיא. מחברת אוגרת מאמרים לתועלת ולשעשועי נפש כל אוהב חכמת ישראל ושפתנו הקדושה [...]
Editor/Editors: 
נפתלי קלר
Publishing place: 
Wien
Typography: 
C.M. Gellman
Published from: 
1864
Published until: 
1865
Мова: 
Description: 

An annual publication with Wissenschaft des Judentums writings, essays, current affairs, criticism, and belles lettres. Two volumes appeared. 

Remarks: 

 

בעריכת נפתלי קלר (כרך השנה השניה הושלם לאחר פטירת קלר על ידי מאיר איש-שלום), דפוס ק"מ הלמן (1) ודפוס יוזף הולצוורט (2), וינה תרכ"ד [הקדמה – ערב חג הביכורים, 1864] – תרכ"ה [הקדמה – אייר, 1865]. 

ספרות: קלוזנר, יוסף, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ב, 1952, 3—36; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 208—210; פלאי, משה, 'בכורים: חכמת ישראל, תרכ"ד-תרכ"ה (1864—1865), הנ"ל, כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה, תרי"ב-תרכ"ה (1852—1889); בכורים: חכמת ישראל, תרכ"ד—תרכ"ה (1864—1865): מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה, מאגנס, ירושלים 2015, 83—456.  

Object type: 
Periodical