רשימה ביבליוגרפית נבחרת

Title: 
רשימה ביבליוגרפית נבחרת
Published in: 
179—184 ,תמיר-סמילנסקי, נורית (ע'), אשר ברש: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו (פני הספרות)
Publisher: 
הקיבוץ המאוחד וקרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע"ש יהושע רבינוביץ
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1998