מרדכי מרטין בובר : ביבליוגרפיה של כתביו, תרנ"ז-תשל"ט 1897-1978

Title: 
מרדכי מרטין בובר : ביבליוגרפיה של כתביו, תרנ"ז-תשל"ט 1897-1978
Subtitle: 
Martin Buber : a bibliography of his writings, 1897-1978 / compiled by Margot Cohn, Rafael Buber
Editor: 
מרגוט כהן, רפאל בובר (עורכים)
Publisher: 
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1980
Publication Language: