סיפורים אשר שמעתי מאנשי אמת": סמכות, פואטיקה ומודרניזציה בספרות השבחים החסידית

Author: 
מנדל-אדרעי, חן
Title: 
סיפורים אשר שמעתי מאנשי אמת": סמכות, פואטיקה ומודרניזציה בספרות השבחים החסידית
Published in: 
גל-עד, 26—27 (2021), 69—99
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2021
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Mainly on the the works of Menachem Mendel Bodek and Michael Levi (Frumkin) Rodkinson and their Galician context