כ"ק האדמו"ר רבי אברהם יעקב שפירא מדרוהוביטש זצוק"ל

Author: 
הרצוג, ישעיה וחיים רוזנראוך
Title: 
כ"ק האדמו"ר רבי אברהם יעקב שפירא מדרוהוביטש זצוק"ל
Published in: 
ספר השלום והאחדות: קובץ מאמרי חכמינו ז"ל ומספרי תקיפי גאוני וקדושי קדמאי ובתראי בדבר גודל מעלות השלום ואחדות וזכותא דישראל, מאת כ"ק אדמו"ר [...] חיים מאיר יחיאל זצ"ל מדרוהוביטש בן הרה"ק רבי אבי עזרא זעליג שפירא זצ"ל מסטרי-מוגלניצא, נכד הרה"ק רבי אברהם יעק
Publisher: 
בית רוז'ין דרוהוביטש, ירושלים תשע"ד,
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2914