הקשר האמיץ בין הרה"ק בעל "מנחת אלעזר" ממונקאטש ואדמו"ר הקדוש רבי ישראל מסטאלין זיע"א

Author: 
גוטמן, ישראל זאב
Title: 
הקשר האמיץ בין הרה"ק בעל "מנחת אלעזר" ממונקאטש ואדמו"ר הקדוש רבי ישראל מסטאלין זיע"א
Published in: 
קובץ בית אהרן וישראל, לז, א (תשפ"א), קנט-קסח.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2021
Publication Language: