רשימות מן הגנזך

Author: 
בר-יוסף, יצחק
Title: 
רשימות מן הגנזך
Published in: 
מאזנים, כרך פט, גיליון 4 (אוגוסט 2015), 62—64
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter 'ההבדל בין יהושע קנז לפנחס שדה' (62—63)