תאריכים

Author: 
קרסל, גצל
Title: 
תאריכים
Published in: 
זכאי, דוד (ע'), תו שין יוד גימל: שנתון 'דבר' לדברי ספרות, עיון וסקירה, 407-395
Publisher: 
דבר
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1952
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter: 400—404 – 'ג. מאה שנה ל'ערך מלין'
by Solomon Judah Rapoport