דברי צדיקים : [...] כולל שלוש אגרות ושיחה בין שני חסידים בבית תפלתם [...] בק"ק אלוק על אודות ספר מגלה טמירין המיוחס להחסיד ר' עובד

Author: 
לוינזון, יצחק בר
Title: 
דברי צדיקים : [...] כולל שלוש אגרות ושיחה בין שני חסידים בבית תפלתם [...] בק"ק אלוק על אודות ספר מגלה טמירין המיוחס להחסיד ר' עובדיה בן פתחיה [= יוסף פרל]
Publisher: 
אנטון שמיד
Publishing place: 
וינה
Date: 
1830
Publication Language: 
Remarks: 

And again: דברי צדיקים: עם עמק רפאים, הוא חזיון בעולם העצילות [...[ בו יראה הקורא [...] מעלת הקדושים והחסידים בזמננו [...], דפוס ל' ניטשע עט א' צעדערבוים, אודסה תרכ"ז. ‬
נדפס גם בתוך: ילקוט ריב"ל: [...] מאמרי הלצה [...] מכתבים ספרותיים, שירים, מכתמים, מליצות וחידות ומאמרים שונים, ורשה תרל"ח 1878, 140—149.