דעת משה: האדמו"ר רבי משה'ניו מבויאן-קראקא זצוק"ל הי"ד, מענקי התורה והחסידות בדור האחרון של יהדות פולין

Author: 
שפיגל, ישראל
Title: 
דעת משה: האדמו"ר רבי משה'ניו מבויאן-קראקא זצוק"ל הי"ד, מענקי התורה והחסידות בדור האחרון של יהדות פולין
Published in: 
שפיגל, ישראל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, 231-211
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

The 1st edition - 2010