כך היא דרכה של תורה: להראות צדקת חז"ל בכלל ובפרט וללחום מלחמת ה' נגד היוצא מן הכלל, ונספחו לזה בכמה מקומות מאמרים מורחבים בעומקה ש

Author: 
ולדברג, משה
Title: 
כך היא דרכה של תורה: להראות צדקת חז"ל בכלל ובפרט וללחום מלחמת ה' נגד היוצא מן הכלל, ונספחו לזה בכמה מקומות מאמרים מורחבים בעומקה של ההלכה בשם עיון כללי, א-ב
Publisher: 
דפוס מינרווה
Publishing place: 
יאסי
Date: 
1864
Publication Language: 
Remarks: 

Review of the book of Hirsch Mendel Pineles 'דרכה של תורה'.