גדיש' (שירים מאת אנדה עמיר-פינקרפלד, הוצאת 'דביר', ת"א, תש"ט)

Author: 
תורן, חיים
Title: 
גדיש' (שירים מאת אנדה עמיר-פינקרפלד, הוצאת 'דביר', ת"א, תש"ט)
Published in: 
הפועל הצעיר, 43 (תש"י), 7 (15.11.1949), 14—15
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1949
Publication Language: