תגים בדב סדן (תשכ"ג)

Author: 
בסוק, משה
Title: 
תגים בדב סדן (תשכ"ג)
Published in: 
בסוק, משה, נופי ספרות: מסה, עיון, דיוקן, 93-89
Publisher: 
ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, הקיבוץ המאוחד
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1964
Publication Language: