רבי אפרים זלמן מרגליות – שו"ת בית אפרים (נולד תקכ"א ונפטר תקפ"ח)

Author: 
תפילינסקי, יעקב שלמה
Title: 
רבי אפרים זלמן מרגליות – שו"ת בית אפרים (נולד תקכ"א ונפטר תקפ"ח)
Published in: 
תפילינסקי, יעקב שלמה, ספר רבנן קדישי [...], קיז-קיט
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1999
Publication Language: