מלון עברי שמושי ('מאלף עד תיו', מילון עברי שימושי מאת מאיר מדן, הוצאת אחיאסף, ירושלים, תשי"ד)

Author: 
תורן, חיים
Title: 
מלון עברי שמושי ('מאלף עד תיו', מילון עברי שימושי מאת מאיר מדן, הוצאת אחיאסף, ירושלים, תשי"ד)
Published in: 
הפועל הצעיר, 48 (תשט"ו), 6 (9.11.1954), 12.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1954
Publication Language: