תרגומי תנ"ך מאת מנחם מנדיל לפין מסטאנוב

Author: 
כץ, שמחה
Title: 
תרגומי תנ"ך מאת מנחם מנדיל לפין מסטאנוב
Published in: 
קרית ספר, 16 (תרצ"ט-ת"ש), 114—133
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1940
Publication Language: