רבי יעקב אב"ד ליסא – חוות דעת (נפטר תקצ"ב)

Author: 
תפילינסקי, יעקב שלמה
Title: 
רבי יעקב אב"ד ליסא – חוות דעת (נפטר תקצ"ב)
Published in: 
תפילינסקי, יעקב שלמה, ספר רבנן קדישי [...], שעד-שעה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1999
Publication Language: