עטרת צבי [...]

Author: 
גירונדי, מרדכי שמואל
Title: 
עטרת צבי [...]
Published in: 
כוכבי יצחק, 13 (1850), 80
Publishing place: 
וינה
Date: 
1850
Publication Language: 
Remarks: 

A poem in honor of Rabbi Zevi Hirsch Chajes with the publication of his essays 'שו"ת מהר"ץ', 'אמרי בינה', 'מנחת קנאות'