רבי אברהם דוד אב"ד בוטשאטש – אשל אברהם (נולד תקל"א ונפטר תר"א)

Author: 
תפילינסקי, יעקב שלמה
Title: 
רבי אברהם דוד אב"ד בוטשאטש – אשל אברהם (נולד תקל"א ונפטר תר"א)
Published in: 
תפילינסקי, יעקב שלמה, ספר רבנן קדישי [...], ז-ט
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1999
Publication Language: