להסכים על גוף הספר דבר שפתים אף למותר: תרומת הסכמותיו של ר' יעקב משולם אורנשטיין לתולדות הספר העברי

Author: 
דובאוויק, יוסף מרדכי
Title: 
להסכים על גוף הספר דבר שפתים אף למותר: תרומת הסכמותיו של ר' יעקב משולם אורנשטיין לתולדות הספר העברי
Published in: 
אבריאל בר־לבב, עודד ישראלי, יונתן מאיר , אברהם (רמי) ריינר (עורכים), דרך ספר, שי לזאב גריס, ירושלים 2021, עמ' 407-424
Publisher: 
כרמל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2021