חדשנות טכנולוגית ותפוצתם של ספרי דרוש במאה הי"ט: שימושים חוזרים באמהות דפוס קודם להופעת הדפוס הסטריאוטיפי בגליציה

Author: 
גולדשמידט, רועי
Title: 
חדשנות טכנולוגית ותפוצתם של ספרי דרוש במאה הי"ט: שימושים חוזרים באמהות דפוס קודם להופעת הדפוס הסטריאוטיפי בגליציה
Published in: 
עלי ספר 29 (2020), 135-111
Date: 
2020
Publication Language: 
Subjects: