קול נהי: על מות גבר חכם בעוז, נודע בכל בית ישראל לתהלה ולתפארת, הרב המליץ, כבוד מו"ה שמשון בלאך הלוי נ"ע, נפשו יצאה [...] בירח האי

Author: 
בוס, מרדכי
Title: 
קול נהי: על מות גבר חכם בעוז, נודע בכל בית ישראל לתהלה ולתפארת, הרב המליץ, כבוד מו"ה שמשון בלאך הלוי נ"ע, נפשו יצאה [...] בירח האיתנים בין כסה לעשור [תר"ו] לפ"ק
Published in: 
כוכבי יצחק, 5 (1846), 6—8
Publishing place: 
וינה
Date: 
1846
Publication Language: