תעתועי זיכרון: סלו בארון, ססיל רות והצלת הקניין היהודי באירופה

Author: 
וייס, יפעת
Title: 
תעתועי זיכרון: סלו בארון, ססיל רות והצלת הקניין היהודי באירופה
Published in: 
שומסקי, דימיטרי, יונתן מאיר, הונדרט, גרשון דוד (ע'), עם ועולם: שי לישראל ברטל, 378-369
Publisher: 
מרכז זלמן שזר
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2019
Publication Language: