נפתלי הערץ אימבער: קאראקטער שטריכען

Author: 
תשר"ק [ישראל יוסף זוין]
Title: 
נפתלי הערץ אימבער: קאראקטער שטריכען
Published in: 
יידישעס טאגעבלאט, 13.10.1909, 4
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1909
Publication Language: 
Remarks: 

[Naphtali Herz Imber: Characteristics]