הרב ר' אברהם שמעון אנגל – לובלין

Author: 
פרידנזון, יוסף
Title: 
הרב ר' אברהם שמעון אנגל – לובלין
Published in: 
לוין יצחק (ע'), אלה אזכרה: אוסף תולדות קדושי ת"ש-תש"ה, 3, 42—51
Publisher: 
המכון לחקר בעיות היהדות החרדית
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1959
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapters:
'ראשיתו' (42—43); 'ר שמעו'לה מתגלה בלובלין' (43—44); 'פעולותיו בלובלין' (44—45); 'תורה לשמה וכנתינתה מסיני' (45—47); 'מוסר, עבודה וחסידות' (47—49); 'ר' שמעו'לה עוזב את 'ישיבת חכמי לובלין' (49—50); 'ר' שמעו'לה משתקע בקראקא' (50—51); 'בגיטו קראקא' (51)