גאליציאנער געזעלשאפט; פרעזידענט: אלעקסאנדער אלבוים

Title: 
גאליציאנער געזעלשאפט; פרעזידענט: אלעקסאנדער אלבוים
Published in: 
צען יאר פארבאנד פון יידישע געזעלשאפטן, פארבאנד פון יידישע געזעלשאפטן אין פראנקרייך, 126—127
Publisher: 
אויפסניי
Publishing place: 
פריז
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

[קהילת גליציה: נשיא: אלכסנדר אלבוים]