המדור 'נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק',

Title: 
המדור 'נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק',
Published in: 
סאוועטיש היימלאנד, 4 (1965), 1 (ינואר-פברואר), 160—161
Publishing place: 
מוסקבה
Date: 
1965
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a chapter on S. J. Imber (160)