אגרת פתוחה, מאת הק' מנחם מענדיל איילבוים במהרי"צ ז"ל מתושבי עיה"ק צפת מילידי ק"ק ליזענסק'

Title: 
אגרת פתוחה, מאת הק' מנחם מענדיל איילבוים במהרי"צ ז"ל מתושבי עיה"ק צפת מילידי ק"ק ליזענסק'
Published in: 
השחר, 9 (תרל"ח-תרל"ט), 632
Publishing place: 
וינה
Date: 
1879
Publication Language: 
Remarks: 

במדור 'ידיעת ספרים'

Community: