דניאל אוסטר (תרנ"ג-תשכ"ג)

Title: 
דניאל אוסטר (תרנ"ג-תשכ"ג)
Published in: 
לזכרון אישי העם והמדינה, ראשי התנועה הציונית, חולמיה, לוחמיה וידידיה שהלכו מאתנו מאז הקונגרס הציוני ה-כ"ה ועד הקונגרס הציוני ה-כ"ו, 29.
Publisher: 
הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית – המחלקה לארגון
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1964
Publication Language: