נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק

Title: 
נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק
Published in: 
סאוועטיש היימלאנד, 12 (1972), 6 (יולי), 191—192
Publishing place: 
מוסקבה
Date: 
1972
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a chapter on Jacob Adler (191)