דפי יזכר, תשל"ב-תשל"ה (4 חוברות, שנתון): [1] – 1972; [2] – 1973; ג – 1974; ד – 1975.

Title: 
דפי יזכר, תשל"ב-תשל"ה (4 חוברות, שנתון): [1] – 1972; [2] – 1973; ג – 1974; ד – 1975.
Publisher: 
ארגון יוצאי נובי סונץ (נייסאנץ) והסביבה בישראל בשתוף עם ביה"ס התיכון א. ד. רוטשילד, ירושלים
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1972
Publication Language: 
Community: