ספר זכרון לקהילת מיעלעץ, סיפור השמדת הקהילה היהודית

Title: 
ספר זכרון לקהילת מיעלעץ, סיפור השמדת הקהילה היהודית
Publisher: 
ועדת ההנצחה לקהילת מיעלעץ
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1979
Publication Language: 
Community: