מצבת קודש, הוא זכרון צדיקים: ספר זכרון לכל הגאונים והקדושים שרי התורה אשר למשמרת לפני ה' בבית מועד לכל חי העתיק יומין פה עיר לבוב

Author: 
סוחסטוב, גבריאל
Title: 
מצבת קודש, הוא זכרון צדיקים: ספר זכרון לכל הגאונים והקדושים שרי התורה אשר למשמרת לפני ה' בבית מועד לכל חי העתיק יומין פה עיר לבוב [...], א'-ו'
Publishing place: 
למברג
Date: 
1860
Publication Language: 
Remarks: 

Six volumes, 1860-1879.

Community: