ספר היבול של בית הספר העברי ביגלניצה, 1879—1939, ליובל הששים של מר משה הערצאג מוקדש

Title: 
ספר היבול של בית הספר העברי ביגלניצה, 1879—1939, ליובל הששים של מר משה הערצאג מוקדש
Publisher: 
הוועד להנצחת קדושי יגלניצה בישראל
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1960
Publication Language: 
Remarks: 

The book includes articles by community leaders and teachers as well as essays by students.

Community: